chint na1-4000

Air Circuit Breaker Chint NA1-4000 : Air Circuit Breaker; dòng định mức 4000A, dòng cắt 80kA; Tiêu chuẩn IEC 60947-2


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Dòng điện định mức / Rate current : 4000A
  • Số cực : 3P, 4P
  • Kiểu : Cố định (Fixed), kéo ra (Drawout)
  • Tiêu chuẩn / Standard: IEC/EN 60947-2
  • Nhiệt độ / Ambient Temp: -5 ~ 65 ?
  • Chứng nhận vận hành ở điều kiện ô nhiễm độ III / Certified for operation in pollution-degree III environments as defined by IEC standard 60947 (industrial environments).

Phương lai bán Air Circuit Breaker Chint NA1-3200 có mã sau

  • NA1-4000-4000M-3P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-4000, 4000A, 80kA, 3 cực, cố định (Fixed)
  • NA1-4000-4000M-4P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-4000, 4000A, 80kA, 4 cực, cố định (Fixed)
  • NA1-4000-4000M-3P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-4000, 4000A, 80kA, 3 cực, kéo ra (Drawout)
  • NA1-4000-4000M-4P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-4000, 4000A, 80kA, 4 cực, kéo ra (Drawout)
Các thông tin liên quan đến Air Circuit Breaker Chint NA1-4000