tu bu chint

 

Tụ bù CHINT (tụ khô, tụ dầu) dùng cho điện công nghiệp được làm đầy bằng chất không độc hại.

 

TIÊU CHUẨN ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
 • IEC/EN 60831-1
 • Công suất điện định mức: ≤ AC1000V.
 • Công suất định mức: 10~25kvar (tụ khô) ; 10~60kvar (tụ dầu )
 • Ứng dụng: Thiết bị tiết kiệm năng lượng mới phát triển để cải thiện hệ số công suất và chất lượng điện.
   

 

 Phương Lai bán tụ bù CHINT NWC5 (tụ khô) có các mã sau:

 • NWC5-0.4-10-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 10 kvar.
 • NWC5-0.4-15-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 15 kvar.
 • NWC5-0.4-20-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 20 kvar.
 • NWC5-0.4-25-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 25 kvar.

Phương Lai bán tụ bù CHINT NWC1 (tụ dầu) có các mã sau:

 • NWC1-0.4-10-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 10 kvar.
 • NWC1-0.4-15-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 15 kvar.
 • NWC1-0.4-20-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 20 kvar.
 • NWC1-0.4-25-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 25 kvar.
 • NWC1-0.4-30-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 30 kvar.
 • NWC1-0.4-40-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 40 kvar.
 • NWC1-0.4-50-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 50 kvar.
 • NWC1-0.4-60-3 : Tụ bù CHINT 3 pha, 60 kvar.