chint na1-3200

Máy cắt không khí Chint NA1-3200 : Air Circuit Breaker; dòng định mức 2000A, 2500A, 3200A dòng cắt 80kA; Tiêu chuẩn IEC 60947-2FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rate current : 2000A, 2500A, 3200A
 • Số cực : 3P, 4P
 • Kiểu : Cố định (Fixed), kéo ra (Drawout)
 • Tiêu chuẩn / Standard: IEC/EN 60947-2
 • Nhiệt độ / Ambient Temp: -5 ~ 65 ?
 • Chứng nhận vận hành ở điều kiện ô nhiễm độ III / Certified for operation in pollution-degree III environments as defined by IEC standard 60947 (industrial environments).


Phương lai bán Máy cắt không khí Chint NA1-3200 có mã sau

 • NA1-3200-2000M-3P-F : Chint ACB NA1-3200, 2000A, 80kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-2500M-3P-F : Chint ACB NA1-3200, 2500A, 80kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-3200M-3P-F : Chint ACB NA1-3200, 3200A, 80kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-2000M-4P-F : Chint ACB NA1-3200, 2000A, 80kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-2500M-4P-F : Chint ACB NA1-3200, 2500A, 80kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-3200M-4P-F : Chint ACB NA1-3200, 3200A, 80kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-3200-2000M-3P-D : Chint ACB NA1-3200, 2000A, 80kA, 3 cực, kéo ra (Drawout)
 • NA1-3200-2500M-3P-D : Chint ACB NA1-3200, 2500A, 80kA, 3 cực, kéo ra (Drawout)
 • NA1-3200-3200M-3P-D : Chint ACB NA1-3200, 3200A, 80kA, 3 cực, kéo ra (Drawout)
 • NA1-3200-2000M-4P-D : Chint ACB NA1-3200, 2000A, 80kA, 4 cực, kéo ra (Drawout)
 • NA1-3200-2500M-4P-D : Chint ACB NA1-3200, 2500A, 80kA, 4 cực, kéo ra (Drawout)
 • NA1-3200-3200M-4P-D : Chint ACB NA1-3200, 3200A, 80kA, 4 cực, kéo ra (Drawout)

Các thông tin liên quan đến máy cắt không khí Chint ACB NA1-3200