mo hinh phan loai san pham

Mô hình phân loại sản phẩm, có khả năng phân loại sản phẩm nhựa, nhôm, sắt. Tương thích tín hiệu 24VDC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Phân loại sản phẩm nhựa, nhôm và sắt
  • Có thể dùng để dạy học các môn PLC, Khí nén, Vi điều khiển
  • Tương thích tín hiệ điều khiển 24VDC
  • Được phát triển để kết nối trực tiếp tín hiệu điều khiển từ PLC
  • Có thể phát triển thêm Board giao tiếp để điều khiển từ Vi Điều khiển
  • Mô hình tác động chính xác
  • Cơ cấu cơ khí khá tinh vi

VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM