mô hình đóng nắp hộp

Mô hình đóng nắp chai, hộp tự động. Tương thích tín hiệu 24VDC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Có thể dùng để dạy học các môn PLC, Khí nén, Vi điều khiển
  • Tương thích tín hiệ điều khiển 24VDC
  • Được phát triển để kết nối trực tiếp tín hiệu điều khiển từ PLC
  • Có thể phát triển thêm Board giao tiếp để điều khiển từ Vi Điều khiển
  • Mô hình tác động chính xác
  • Cơ cấu cơ khí khá tinh vi

VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH ĐÓNG NẮP CHAI , HỘP TỰ ĐỘNG