Bộ nguồn DC của Pintek

Các bộ nguồn DC (DC power supply) của Pintek (Taiwan) dùng để cấp cho các mạch điện tử. Thường được sử dụng trong các trường cao đẳng, đại học.

Cung cấp đầy đủ CO , CQ

Vui lòng tham khảo bảng giá Pintek

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

pw-5002

PW-5002

Datasheet

Manual

- PW-5002 ( 30V/3A + 5V/3A + 3 Setting Switch )
- Build in output enable switch
- Build in current limit setup switch
- Build in Fine adjust for voltage
- Build in Fine adjust for current
- Dual output

pw-5003

PW-5003

Datasheet

Manual

- PW-5003 ( 30V/3Ax2 + 5V/3A + 4 Setting Switch )
- Build in output enable switch
- Build in Current Limit Setup Switch
- Triple Output : 0~30V / 0~3A x 2
- Fixed 5v / 0~3A;
- Tracking Operation
- 4 display ( 3 digits 0.56" )

pw-5032

PW-5032

Datasheet

Manual
- PW-5032 ( 30V/3A + 5V/3A ; 4 digits + 3 Setting Switch )
- High Resolution display
- Voltage : 10mV
- Current : 1mA
- 4 digits : 2 displays
- Build in output enable switch x 2
- Build in current limit setup switch x 1
- Dual output.

pw-5033

PW-5033

Datasheet

Manual
- PW-5033 ( 30V/3Ax2 + 5V/3A ; 4 digits + 4 display + 4 Setting Switch )
- High Resolution display :
- 4 digits voltage display (resolution 10mV)
- 4 digits current display (resolution 1mA)
- High quality 10 turns variable resistor for easy and stable setup of voltage and current reading.
- Build in output enable switch.
- Build in current limit setup switch.
- Triple output :
- Programmable Output : 0~30V / 0~3A x 2
- Fixed Output : 5v / 0~3A