Que đo máy hiện sóng của Pintek

Que đo dùng cho máy hiện sóng (oscilloscope probe) các loại của Pintek. Các que đo này hoàn toàn tương thích với các loại máy hiện sóng của hãng khác.

Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật và bảng giá sản phẩm

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

cp-260_150

CP-260

Datasheet

Manual

- Max. Working Voltage : 600V peak
- Bandwidth : 60MHz
- Division Ratio : X 1 , X 10 Switchable
- Risetime : X1 : 5 8ns , X10: 5.8ns
- Input Resistance : X1:1MΩ, X10 : 10MΩ
- Input Capacitance : X1 : 55 PF, X10:16 PF
- Compensation Range : 10 ~ 50 PF
- Cable Lenght : 1.4M.
- Temperature Cofficient : <200 PPM/℃
- DC Accuracy : <1%
- Operating Temperature : 0~50 ℃
- Storage Temperature : -20~70 ℃
- Weight : 62g

 

cp-260_150

CP-360

Datasheet

Manual

- Max. Working Voltage: 400V dc 600V peak 200V rms
- Bandwidth: 60MHZ
- Division Ratio: X 1 , X 10 Switchable
- Plastics Shield
- Risetime: X1 5.8ns , X10 5.8ns
- Input Resistance: X1 1M Ω, X10 10M Ω
- Compensation Range:10 ~ 50 PF
- Input Capacitance: X1 55PF,X10 16PF
- Cable Lenght:1.4M
- Temperature Coefficient: <200 PPM/℃
- DC Accuracy: <1%
- Operating Temperature: 0~50 ℃
- Storage Temperature: -20~70 ℃
- Weight: 65g

 

cp-2100_150

CP-2100

Datasheet

Manual

 

- Working Voltage: 400V dc 600V peak 200Vrms
- Bandwidth: 100MHZ
- Division Ratio: X 1 , X 10
- Risetime: X 1 5 8ns ,X 10 3.5ns
- Input Capacitance: X 1 55 PF,X 10 16 PF
- Input Resistance: X 1 1M Ω,X 10 10M
- Compensation Range: 10 ~ 35 PF
- Cable Lenght: 1.4M
- Temperature Coefficient: <200 PPM/
- DC Accuracy: <1%
- Safety APPL.: CE
- Operating Temperature: 0~50 ℃
- Storage Temperature: -20~70 ℃
- Weight: 87g

 

cp-3101_150

CP-3101R

Datasheet

Manual

 

 

- Max.Working Voltage: 600V dc;1000V peak;300V rms
- Cursor Readout: Yes
- Bandwidth: 100MHz
- Division Ratio: X1, X10, Switdchable
- Risetime: 3.5ns
- Input Resistance: 10M Ω
- Input Capacitance: 16PF
- Compensation Range: 10~35PF
- Cable Lenght: 1.4M
- Temperature Coefficient: <200 PPM / DC Accuracy:<1%
- Safety APPL.: CE, CATⅠ 600V, CATⅡ 300V
- Operating Temperature: 0~50
- Storage Temperature: -20~70 ℃
- Weight: 90g
-

cp-2250_150

CP-2250

Datasheet

Manual

 

 

- Working Voltage: 400V dc 600V peak 200V rms
- Band width: 250MHz
- Division Ratio: X1, X10 Switchable
- Risetime: X1 58ns,X10 1.4ns
- Input Resistance: X1 1M Ω,X10 10M Ω
- Input Capacitance: X1 47PF,X10 14PF
- Compensation Range: 10~35PF
- Cable Lenght:1.4M
- Temperature Cofficient: <200 PPM / ℃
- DC Accuracy: <1%
- Safety APPL.: CE, CATⅠ 2000V, CATⅡ1500V
- Operating Temperature: 0~50 ℃
- Storage Temperature:- 20~70 ℃
- Weight: 90g
-

 

cp-3351_150

CP-3351R

Datasheet

Manual

 

 

- 350MHz Bandwidth
- Read out Function, X10 FIX
- Fix 10MΩ Input Impedance.
- Meet Any Digital or Analog Oscilloscope.
- High Frequancy and Low Frequency Were Adjusted by an independent Capacitor Make the Frequency Response Smoothly
- CE, CATⅠ600V, CATⅡ300V
-

cp-2350_150

CP-2350

Datasheet

Manual


 

 

- 350MHz Band width
- X1, X10, Switchable
- High Sensitivity (1:1 at DC~6MHz)
- Meet Any Digital or Analog Oscilloscope.
- High Frequancy and Low Frequency Were Adjusted by an independent Capacitor Make the Frequency Response Smoothly.
- CE, CATⅠ600V, CATⅡ300V
-

 

cp-3351_150

CP-3351R

Datasheet

Manual


 

 

- Bandwidth: 500 MHz
- Cursor Readout: O
- Max. Working Voltage: CAT I 600V CAT II 300V
- Division Ratio: x10
- Rise Time: 0.7 ns
- Input Resistance: 10 MΩ
- Input capacitance: 12PF
- Compensation Range: 13 ~ 23 PF
- Cable Length: 1.2 M
- Temperature Coefficient: <200 PPM / oC
- DC Accuracy: < 1%
- Safety APPL.: CE, EN61010-031 CAT II
- Operating Temperature: - 10 ~ 55 oC
- Storage Temperature: - 20 ~ 70 oC
- Weight: 93 g

 

cp-3501r-pro-a_150

CP-3501R/Pro

Datasheet

Manual


 

 

- Bandwidth: 500 MHz
- Cursor Readout: O
- Max. Working Voltage: CAT I 600V CAT II 300V
- Division Ratio: x10
- Rise Time: 0.7 ns
- Input Resistance: 10 MΩ
- Input capacitance: 12PF
- Compensation Range: 13 ~ 23 PF
- Cable Length: 1.2 M
- Temperature Coefficient: <200 PPM / oC
- DC Accuracy: < 1%
- Safety APPL.: CE, EN61010-031 CAT II
- Operating Temperature: - 10 ~ 55 oC
- Storage Temperature: - 20 ~ 70 oC
- Weight: 93g

 

hvp-15hf_150

HVP-15HF

Datasheet

Manual


 

 

- MAX.VOLTAGE:15KV DC.
- BANDWIDTH:DC~50MHz.
- DIVISION RATIO:X1000.
- SIGNAL/NOUSE:>60dB(1KHz)