Bộ nguồn DC của Pintek

Các bộ nguồn DC (DC power supply) của Pintek (Taiwan) dùng để cấp cho các mạch điện tử. Thường được sử dụng trong các trường cao đẳng, đại học.

Cung cấp đầy đủ CO , CQ

Vui lòng tham khảo bảng giá Pintek

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

pw-4032

PW-4032

Datasheet

Manual

- High Resolution Read out: 10mV/1mA
- 10 Turn VR for Voltage and Current Setting
- Dual output: 0~30V/0~3A;5V Fixed/0~3A
- 4 Digits, 2 Display

pw-4033

PW-4033

Datasheet

Manual

- PW-4033 ( 30V/3Ax2 + 5V/3A ; 4 digits 4 display )
- 4 digits, 4 display
- Tracking operation
- Low Ripple & Noise: ≦0.4mVrms
- High Resolation Read out: 10mv/1mA
- 10 Turn VR for Voltage and current Setting
- Triple output: 0-30V/0-3AX2 ,5V Fixed/0-3A

pw-4063r

PW-4063R

Datasheet

Manual
- PW-4063R ( 32V/6A x 2 + 5V/3A ; 4 Digits + 4 Display )
- Use Toroidal Transformer. Low EMI & High EMS.
- Triple output, 0-32V/0-6A X2 and 5V/3A .Max. 400Watts
- Tracking operation. Max. output 64V/6A on tracking series or 32V/12A on tracking parallel.
- 4 display, Green LED shows Voltage and Red LRD shows Current. Easy to read.
- Compact design. G.W. 9Kgs only. Easy to handle.
- The resolution of PW-4063R as high as 0.01v and 0.001A.
- Provide 4Pcs 10turns micro adjust VR for Voltage and Current adjustment. Easy to operate.
- Very low Ripple & Noise, less than 0.4mVrms. Very suit for precise measurement.