Bộ nguồn DC của Pintek

Các bộ nguồn DC (DC power supply) của Pintek (Taiwan) dùng để cấp cho các mạch điện tử. Thường được sử dụng trong các trường cao đẳng, đại học.

Cung cấp đầy đủ CO , CQ

Vui lòng tham khảo bảng giá Pintek

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

pw-3032

PW-3032

Datasheet

Manual

- PW-3032 : DC power supply của Pintek : ( 30V/3A + 5V/3A )
- Low Ripple & Noise
- 30V/3A+5V/3A Dual output.
- 0.4m Vrms Ripple & Noise(C.V.)
- <2.5m Arms Ripple & Noise(C.C.)
- Dual Display.

pw-3032r

PW-3032R

Datasheet

Manual

- PW-3032R : DC power supply của Pintek , ( 30V/3A + 5V/3A Toroidal Transformer )
- Toroidal Transformer
- Low EMI & High EMS
- Very Low Ripple & Noise
- 30V/3A+5V/3A Dual output.
- <0.3m Vrms Ripple & Noise(C.V.)
- <2m Arms Ripple & Noise(C.C.)
- Dual Display

pw-3033

PW-3033

Datasheet

Manual
- Power Supply ( 30V/3A x 2 + 5V/3A + 4 Displays )
- ow Ripple & Noise
- 30V/3A+30V/3A+5V/3A Triple output.
- Tracking operation.
- <0.4m Vrms Ripple & Noise
- <2.5m Arms Ripple & Noise(C.C.)
- 4 Display.

pw-3063r

PW-3063R

Datasheet

Manual
- Use Toroidal Transformer. Low EMI & High EMS.
- Triple output, 0-32V/0-6A X2 and 5V/3A .Max. 400Watts
- Tracking operation. Max. output 64V/6A on tracking series or 32V/12A on tracking parallel.
- 4 display, Green LED shows Voltage and Red LRD shows Current. Easy to read.
- Compact design. G.W. 9Kgs only. Easy to handle.
- The resolution of PW-3063R as high as 0.1v and 0.01A.
- Very low Ripple & Noise, less than 0.4mVrms. Very suit for precise measurement.