Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-102 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 10Mhz, có hiển thị đếm tần