Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-200 : Máy hiện sóng 2 kênh , 20MHz