Biến tần Mitsubishi FR-A720

Biến tần Mitsubishi FR-A740 sử dụng cho điện áp vào 3 pha 400V điện áp ra 3 pha 400V, dãy công suất từ 0.4kW đến 450kW. Thuộc dòng biến tần Mitsbishi A700. Đây là dòng biến tần mitsubishi cao cấp nhất.
Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn Xem thêm dãy công suất trong hình sau :
Dãy công suất biến tần Mitsubishi

Phương Lai bán biến tần Mitsubishi FR-A740 3 pha 400V theo bảng :

MÃ SẢN PHẨM

CÔNG SUẤT MOTOR
(KW)

CÔNG SUẤT NGỎ RA
(KVA)

DÒNG
ĐỊNH MỨC
(A)

CÔNG SUẤT CẤP NGUỒN
(KVA)

FR-A470 SERIES nguồn cấp 3 pha 380-480V 50-60Hz, ngõ ra 3pha 380-480 0.2-400Hz

FR-A740-0.4K

0.4

1.1

1.5

1.5

FR-A740-0.75K

0.8

1.9

2.5

2.5

FR-A740-1.5K

1.5

3.0

4.0

4.5

FR-A740-2.2K

2.2

4.6

6.0

5.5

FR-A740-3.7K

3.7

6.9

9.0

9.0

FR-A740-5.5K

5.5

9.1

12.0

12.0

FR-A740-7.5K

7.5

13.0

17.0

17.0

FR-A740-11K

11.0

17.5

23.0

20.0

FR-A740-15K

15.0

23.6

31.0

28.0

FR-A740-18.5K

18.0

29.0

38.0

34.0

FR-A740-22K