Biến tần Mitsubishi FR-A720

Biến tần Mitsubishi FR-A720 sử dụng cho điện áp vào 3 pha 220V, điện áp ra 3 pha 220V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi A700. Dãy công suất từ 0.4kW đến 75kW. Đây là dòng cao cấp nhất của biến tần Mitsubishi

Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn Xem thêm dãy công suất trong hình sau :
Dãy công suất biến tần Mitsubishi


Phương Lai bán biến tần Mitsubishi FR-A720 3 pha 220V theo bảng :

MÃ SẢN PHẨM

CÔNG SUẤT MOTOR
(KW)

CÔNG SUẤT NGỎ RA
(KVA)

DÒNG
ĐỊNH MỨC
(A)

CÔNG SUẤT CẤP NGUỒN
(KVA)

FR-A720 series, nguồn cung cấp 3 pha 200-240V 50/60Hz, ngỏ ra 3 pha 200-240V 0.2-400Hz

FR-A720-0.4K

0.4

1.1

3.0

1.5

FR-A720-0.75K

0.8

1.9

5.0

2.5

FR-A720-1.5K

1.5

3.1

8.0

4.5

FR-A720-2.2K

2.2

4.2

11.0

5.5

FR-A720-3.7K

3.7

6.7

17.5

9.0

FR-A720-5.5K

5.5

9.2

24.0

12.0

FR-A720-7.5K

7.5

12.6

33.0

17.0

FR-A720-11K

11.0

17.6

46.0

20.0

FR-A720-15K

15.0

23.3

61.0

28.0

FR-A720-18.5K

18.5

29.0

76.0

34.0

FR-A720-22K