Siemens

Thiết bị Siemens

Siemens MCCB 3VT1

Siemens MCCB. Dòng 3VT1, kiểu từ nhiệt, dòng điện 16A - 160A, dòng cắt icu 25kA

Siemens MCCB

MCCB Siemens. Dòng VL 250, dòng điện 200, 250A, dòng cắt Icu 40kA, 70kA.

Siemens MCCB 3VT3

Siemens MCCB. Dòng 3VT3, kiểu điện tử (Electronic Trip Relay), dòng điện 315A, 400A, 500A, 630A dòng cắt icu 36kA

MCCB Siemens

MCCB Siemens dòng 3VL, dòng điện từ 16A đến 160A, dòng cắt 40kA, 70kA

Siemens MCCB 3VT2

Siemens MCCB. Dòng 3VT2, kiểu điện tử (Electronic Trip Relay), dòng điện 200A, 250A, dòng cắt icu 36kA