Siemens

Thiết bị Siemens

MCB Siemens

CB tép (MCB) của Siemens. Dòng sản phẩm 5SX. Kiểm soát và bảo vệ quá tải, ngắn mạch hệ thống điện trong nhà, hệ thống phân phối điện. Có các loại 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực.

Siemens Contactor và Relay nhiệt

Cotactor và relay nhiệt của Siemens. Dùng để khởi động động cơ, bảo vệ quá tải động cơ

Siemens RCCB

CB tép chống dòng rò(MCB RCCB) của Siemens. Dòng sản phẩm RCBO, RCCB lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 2 cực, 4 cực,.

Contactor Siemens 3RT

Contactor thế hệ mới 3RT sử đụng tốt nhất cho tải thuần trở (AC1). Độ tin cậy cao. Dãy công suất từ 3kW đến 250kW.

Siemens MCCB

CB khối (MCCB) của Siemens. Dòng 3VT, 3VL.

relay nhiệt Siemens 3RU

Relay nhiệtt Siemens 3RU dùng để bảo vệ quá tải. Kết hợp với contactor 3RT, khởi động mềm 3RW.

Siemens ACB

Máy cắt không khí (ACB Air Circuit Breaker) của Siemens. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

Khởi động mềm (Soft Starter ) #RW30, 3RW40 của Siemens)

Khởi động mềm (Soft Starter) 3RW30, 3RW40 của Siemens. Dùng để khởi động động cơ. Dãy công suất từ 3 đến 250kW

Siemens ACB

Máy cắt không khí (ACB Air Circuit Breaker) của Siemens. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

Khởi động mềm 3RW44 của Siemens

Khởi động mềm (Soft Starter) RW44 của Siemens. Dùng để khởi động động cơ. Dòng sản phẩm tính năng cao. Đây là sản phẩm Độc đáo của Siemens, giúp cho quý khách có thể tiết kiệm chí phí và không gian lắp đặt .abc