Siemens

Thiết bị Siemens

PLC Siemens s7-300 - Analog Outputs Modules

DIN Rail (thanh ray) dùng để cố định PLC Siemens S7-300 vào tủ bảng

PLC Siemens s7-300 - Digital Inputs Modules

Module vào số (Digital Inputs Modules) cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-300 - Analog Outputs Modules

Front Connector (các trạm nối module ngõ vào, ngỏ ra) dùng cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-300 - Thẻ nhớ

Thẻ nhớ dùng cho PLC Siemens S7-300. Sử dụng thẻ nhớ để tăng khả năng lưu trữ chương trình, lưu trữ dữ liệu cho PLC Siemens S7-300. Dung lượng thẻ nhớ từ 64KB đến 8MB

PLC Siemens s7-300 - Analog Outputs Modules

Module ra tương tự (Analog Outputs Modules) cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-300 - Digital Outputs Modules

Modules ngõ ra số (Digital Outputs Modules) dành cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-300 - Analog Inputs Modules

Module vào tương tự (Analog Inputs Modules) cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-300 - Main CPU

Dãy sản phẩm PLC S7-300 - Dòng CPU chính. PLC Siemens S7-300 sử dụng cho các ứng dụng điều khiển với quy mô lớn và nhu cầu truyền thông nhiều. CPU chính có thể được trang bị thêm các module mờ rộng để tăng sức mạnh làm việc.

PLC Siemens s7-300 - Digital Inputs / Outputs Modules

Module vào / ra số (Digital Inputs / Outputs Modules) cho PLC Siemens S7-300

PLC Siemens s7-200 - China

Dãy sản phẩm PLC Siemens S7-200 sản xuất tại Trung Quốc.