test product

Các loại relay bảo vệ (protection relay): relay bảo vệ quá dòng; relay bảo vệ chạm đất; relay bảo vệ mất pha, đảo pha; bảo vệ quá áp, kém áp; quá tần số, thiếu tần số

Công nghệ Đức, sản xuất tại Ấn độ.

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

cpr605

CPR605

Datasheet

Manual

- Relay bảo vệ quá dòng (Over Current Relay)
- 3ø-4 wire
- Phase current : 5 A
- Trip setting (Over Current) : 30,40,50.60,70,80,90,100,110,120% of phase current
- Trip time delay : 0.2 to 10 sec (adjustable)
- Hysteresis (adjustable) : 5, 10, 15, 20, 25. 30% of trip current
- Auto reset on removal of fault condition
- Two outputs : Normal, Fail Safe
- Supply Voltage : 240 VAC (+/-25%)

elr600

ELR600

Datasheet

Manual

- ELR600 : (earth leakage relay) Relay bảo vệ dòng rò (dùng ZCT) của Selec.
- 3ø-4 wire and 1ø / Sử dụng cho mạng 3 pha 4 dây hoặc mạng 1 pha
- Trip setting (Leakage current) / Ngưỡng tác động (rò):30,100,300,500 mA, 1,3,5,10,20,30 A
- Trip time delay / Thời gian trễ:0 to 9 Sec (adjustable)
- Trip level % indication : via LED bargraph
- Two outputs : Trip, Fail Safe
- Supply Voltage : 230 VAC (+/-15%)
- Compatible CT ratio / Tỉ số biến của ZCT : 1200:1
- CT sizes available / Kích thước ZCT (đường kính trong): 35mm, 70mm, 120mm

vpr604

VPR604

Datasheet

Manual

- VPR604 : (Over voltage / under voltage / phase loss, phase missing, phase failure / phase sequence, phase reversal relay) Relay bảo vệ thiếu áp, quá áp, mất pha, đảo pha của Selec.
- 3 phase under / over voltage (110/240 V)
- Trip setting -25% to + 25% of rated voltage
- Phase reverse
- Phase missing
- With fail safe relay
- 3ø-4 wire
- Nominal voltage : 240 VAC
- Trip setting (UV) :(Vn-%) 25, 22.5,20,17.5,15,12.5,10,7.5,5,2.5
- Trip setting (OV) :(Vn+%):2.5,5,7.5,10,12.5,15,17.5,20,22.5,25
- Trip time delay : 0.2 to 10 sec (adjustable)
- Hysteresis : Approx. 2%
- Auto reset on removal of fault condition
- One output : Fail safe
- Supply Voltage : 240 VAC (+/-30%)

fpr602

FPR602

Datasheet

Manual

- FPR602 : (under frequency / over frequency relay) Relay bảo vệ sai lệch tần số (thiếu, quá) của Selec.
- Under/over frequency (50 Hz)
- Trip setting -20% to +20% of nominal frequency
- 1ø
- Nominal frequency : 50 Hz
- Trip setting (UF) : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 Hz
- Trip setting (OF) : 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 Hz
- Trip time delay : 0 to 9 sec (adjustable)
- Hysteresis :
-0.5 to 2 Hz (dependant of Under / Over
frequency trip settings)
- Auto reset on removal of fault condition
- Two outputs : Trip, Fail Safe
- Supply Voltage : 240VAC (+/-30%)