mv305

Power factor relay (bộ điều khiển tụ bù) của selec, các loại 6, 8, 10, 12 cấp (apfc336, apfc338, apfc310, apfc312), chế độ điều khiển tự động hoặc bằng tay. Chức năng phát hiện lỗi về CT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

  • Hiển thị 3 LED 7 đoạn cao 0.5 Inch
  • Các Led đơn báo cho ngõ ra + sự cố
  • Độ chính xác : cấp 1
  • Dòng thứ cấp định mức : 5A
  • Báo lỗi : Thiếu CT, ngược CT, bù lố, bù thiếu
  • Logic đóng cắt : FIFO (First In First Out : vào trước ra trước)