đồng hồ đếm thời gian tổng - Selec

Selec LT920, Selec LT930 : Timer đếm thời gian tổng của Selec. Có thể dùng LT920 để đếm thời gian chạy máy, đếm thời gian để bảo trì máy, để thay nhớt, bơm mỡ định kỳ. Hiển thị 8 số LCD.
MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

counter lt9xx

LT9XX

Datasheet

Manual

- Signal Input: DC Input model: Potential free Input/3-30 VDC ; AC Input model: 24-260 VAC
- Counting Direction: Up
- Range Selection: 999999.99 hrs
- 9999.59.59 HHHH.MM.SS
- Reset Input: Potential free
- Front key
- Battery Life: Five years
- Two versions available
- LT 920 (DC/AC)
- LT 930 (DC/AC) - With backlight