bộ đếm RC2108 - Selec

Bộ đếm tốc độ vòng quay / phút, hiển thị 4 Led 7 đoạn. Ngõ vào cảm biến tiệm cận, encoder hoặc tiếp điểm tự do

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

counter rc102

RC2108

Datasheet

Manual

- Accepts input from : Proximity switches ; Encoders ; Potential free contacts
- 2 set points (High & Low alarms)
- Programmable scale factor facilitates direct display in engineering units
- Programmable delay time for alarm
- Programmable power on delay time
- Configuration lock
- 10 years memory retention