bộ điều khiển nhiệt độ 2 ngõ ra Selec

PIC152N là bộ hiển thị xử lý (process indicator) có chức năng đo điều khiển nhiệt độ 2 ngõ ra relay, có thể có thêm 1 ngõ ra tương tự. Có thể dùng để đo điện áp, dòng điện 1 chiều. Tín hiệu ngõ vào Thermal Couple J, K, T, R, S, RTD, DC Analog input (0-56mV, 0-10V, 4-20mA) THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
  • Ngõ vào : Cặp nhiệt ngẫu loại J, K, R, S, T, điện trở nhiệt RTD, tín hiệu tương tự DC (-5 -> 56mV, 0 -> 10V, 0 -> 20mA, 4->20mA)
  • Độ phân giải : 1/0.1 cho nhiệt ngẫu và RTD; 1.0/0.1/0.01/0.001 cho ngõ vào analog
  • Chính xác : 0.25 đến 0.5% toàn giải. Xem thêm cataloggue
  • Ngõ ra alarm : cảnh báo mức thấp, cảnh báo mức cao, cảnh báo dải...
  • Bảo vệ : IP65 cho mặt che


- Download catalogue / datasheet : PIC152N
- Download user manual/ intruction operating : PIC152N