bộ đếm RC102 - Selec

Bộ đếm tốc độ vòng quay / phút, hiển thị 6 Led 7 đoạn. Có thể dùng làm bộ đếm tổng, tín hiệu ngõ vào là cảm biến tiệm cận, encoder, cảm biến quang, có khả năng nhớ kết quả trong 10 năm.


MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

counter rc102

RC102

Datasheet

Manual

- 6 digit counter, 4 digit auto-ranging RPM indicator
- Accepts input from : Proximity switches ; Encoders ; Potential free contacts
- Programmable scale factor facilitates direct display in engineering units
- Selectable totaliser least count of 0.01, 0.1 or 1
-Front panel selection of Count / Rate display
- Configuration lock
-10 years memory retention


- Download catalogue / datasheet : RC102
- Download user manual/ intruction operating : RC102