bộ đếm LXC9 - Selec

XTC5400 là Timer / Counter 2 hàng số, 2 điểm cài đặt, cao cấp của Selec. Tín hiệu ngõ vào có thể là 0-30VDC, 0-230VAC


Có các loại sau đây :

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

counter lxc9

LXC9XX

Datasheet

Manual

- Signal Input: DC Input model: Potential free Input/3-30 VDC ; AC Input model: 24-260 VAC
- Counting Direction: Up
- Speed Selection:100Hz (±0.1%) ; 14Hz
- Reset Input: Potential free; Front key
- Battery Life: 100 Hz:3 years(approx.); For 14 Hz:5 Years(approx.)
- Two versions available : LXC900 (DC/AC) ;LXC910 (DC/AC) - With backlight