Thiết bị chống sét

Thiết bị chống sét : kim thu sét, cọc tiếp địa, chống sét lan truyền đường nguồn, đường tín hiệu điện thoại, mạng lan, internet

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model RM-ST60 của SineTamer (Mỹ) -