Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-600 : Máy hiện sóng 2 kênh, 60MHz