Omron

Thiết bị Omron : plc, zen, bộ điều khiển nhiệt, cảm biến

Cảm biến quang Omron E3JM

Cảm biến quang Omron E3Z ứng dụng nhiều trong hệ thống tự động điều khiển, có nhiều loại thích hợp cho các ứng dụng khác nhau

Bộ đếm đa năng Omron H7CX

Bộ đếm đa năng Omron H7CX được sử dụng với chức năng đếm lên, đếm xuống,... nhiều chế độ đếm, có các ngõ ra tác động sự kiện...

Cảm biến quang Omron E3JM

Cảm biến quang Omron E3JM ứng dụng nhiều trong hệ thống tự động điều khiển, có nhiều loại thích hợp cho các ứng dụng khác nhau

Bộ đếm đa năng Omron H7CX

Bộ đếm (counter) đa năng Omron H7CX được sử dụng với chức năng đếm lên, đếm xuống,... nhiều chế độ đếm, có các ngõ ra tác động sự kiện...

Bộ điều khiển nhiệt độ K3MA-L

Bộ hiển thị, cảnh báo nhiệt độ Omron K3MA-L tương thích nhiều loại cảm biến khác nhau, có tiếp điểm ngõ ra. Ứng dụng nhiều nơi...