Selec (India) chuyên sản xuất đồng hồ đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số, đo hệ số công suất, bộ điều khiển nhiệt độ. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Selec bao gồm :


 1. CP605 : Relay bảo vệ quá dòng của SELEC (India)
 2. ELR600 : Relay bảo vệ dòng rò của SELEC (India)
 3. VPR604 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp, mất pha, đảo pha của SELEC (India)
 4. VPR604 : Hướng dẫn sử dụng relay bảo vệ quá áp, kém áp, mất pha, đảo pha của SELEC (India)
 5. FPR602 : Relay bảo vệ quá tần số, thiếu tần số của SELEC (India)
 6. VFR608 : Relay bảo pha, bảo vệ áp, bảo vệ tần số của SELEC (India)
 7. MV15 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
 8. MV305 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 9. MV207 : Đồng hồ Vôn lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 10. MV507 : Đồng hồ Vôn lắp tủ hiển thị LCD kích thước 48x48mm của SELEC (India)
 11. MV2307 : Đồng hồ Vôn 3 pha lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 12. MA12 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
 13. MA302 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 14. MA201 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 15. MA501 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị LCD kích thước 48x48mm của SELEC (India)
 16. MA2301 : Đồng hồ Ampe 3 pha lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 17. MF316 : Đồng hồ tần số lắp tủ điện hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 18. MP314 : Đồng hồ hệ số công suất (cos) hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 19. EM306 : Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 20. EM306 : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 21. EM306-C : Catalogue đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 22. EM306-C : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 23. EM368 : Datasheet đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus
 24. EM368 : Manual đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus
 25. VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
 26. VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
 27. VAF36 : Hướng dẫn sử dụng đồng hồ tủ điện đa năng VAF36 (Tiếng Việt)
 28. MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
 29. MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
 30. MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 31. MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 32. MFM384 : Đồng hồ tủ điện năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 33. MFM384 : User manual đồng hồ lắp tủ đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 34. TC52 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC52 của SELEC
 35. TC518/TC523 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC518 / TC523 của SELEC
 36. TC533 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC533 của SELEC
 37. 55XC : Datasheet timer ON/OFF ra 2 relay, cài ON, OFF riêng biệt giây, phút, giờ của Selec
 38. PIC152 : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
 39. PIC152 : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
 40. PIC1000N : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
 41. PIC1000N : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
 42. RC102 : Datasheet bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec
 43. RC102 : User manual bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec của Selec
 44. XTC5400 : Datasheet timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec
 45. XTC5400 : User manual timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec