contactor tụ bù

Contactor tụ bù (capacitor contactor) Chint CJ19 được thiết kế riêng dùng đóng ngắt tụ bù với nhiều loại đáp ứng các dung lượng tụ bù thông dụng.


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • The CJ19 Series Contactor is used in remote capacitor ( 50Kvar) switch application. Rating up to400V, 95A (AC3). ----- (25A, 32A, 43A, 63A, 95A)
  • Standard: IEC/EN 60947-4-1
  • Ambient Temp: -5 ~ 40 ?
  • Coil Voltage (AC): 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 380V, 415V, 440V, 480V, 500V, 600V, 660V

Phương lai bán contactor tụ bù Chint CJ19 có các mã sau đây

  • CJ19-25: Rating current 25A (AC3/400V), Power of controlled capacitor=12kvar;
  • CJ19-32: Rating current 32A (AC3/400V), Power of controlled capacitor=18kvar;
  • CJ19-43: Rating current 43A (AC3/400V), Power of controlled capacitor=20kvar;
  • CJ19-63: Rating current 63A (AC3/400V), Power of controlled capacitor=30kvar;
  • CJ19-95: Rating current 95A (AC3/400V), Power of controlled capacitor=50kvar;
Các thông tin liên quan Contactor CJ19