NM8-400

MCCB Chint NM8-400 dòng cắt 50kA, 85kA; ngưỡng dòng điện 250A, 315A, 350A, 400A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM8-400 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM8-400