NM1-125

MCCB Chint NM1-125 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rated current : 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A
 • Bảo vệ nhiệt và từ cố định / Employing a fixed thermal and fixed magnetic trip.
 • Frames made of rigid materials of engineering plastics
 • Số cực : 1P, 2P, 3P, 4P
 • Khả năng cắt / breaking capacity 20kA, 25kA, 50kA, 65kA
 • Vertical/horizontal installation
 • Tương thích tiêu chuẩn / Circuit breakers and auxiliaries comply with the following international standard:
 • IEC/EN 60947-1: general rules
 • IEC/EN 60947-2: circuit breakers
 • IEC/EN 60947-4.1: contactor and motor starters
 • IEC/EN 60947-5.1: and following: control circuit devices and switching elements, automatic control components.
 • Chứng nhận / Certificates: KEMA, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, KC;
 • Certified for operation in pollution-degree ? environments as defined by IEC standard 60947 (industrial environments).
 • Temperature range from -5? to +60?
 • A complete system of add-on modules for NM1

Phương lai bán MCCB Chint NM1-125 có các mã sau đây

 • NM1-125S, 1P, 50A : 1 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 50A : 2 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 50A : 3 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 50A : 4 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 1P, 63A : 1 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 63A : 2 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 63A : 3 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 63A : 4 cực, 50A, 25kA
 • NM1-125S, 1P, 75A : 1 cực, 75A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 75A : 2 cực, 75A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 75A : 3 cực, 75A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 75A : 4 cực, 75A, 25kA
 • NM1-125S, 1P, 80A : 1 cực, 80A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 80A : 2 cực, 80A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 80A : 3 cực, 80A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 80A : 4 cực, 80A, 25kA
 • NM1-125S, 1P, 100A : 1 cực, 100A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 100A : 2 cực, 100A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 100A : 3 cực, 100A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 100A : 4 cực, 100A, 25kA
 • NM1-125S, 1P, 125A : 1 cực, 125A, 25kA
 • NM1-125S, 2P, 125A : 2 cực, 125A, 25kA
 • NM1-125S, 3P, 125A : 3 cực, 125A, 25kA
 • NM1-125S, 4P, 125A : 4 cực, 125A, 25kA
 • NM1-125H, 2P, 50A : 2 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 50A : 3 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 50A : 4 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 1P, 63A : 1 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 2P, 63A : 2 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 63A : 3 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 63A : 4 cực, 50A, 50kA
 • NM1-125H, 2P, 75A : 2 cực, 75A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 75A : 3 cực, 75A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 75A : 4 cực, 75A, 50kA
 • NM1-125H, 1P, 80A : 1 cực, 80A, 50kA
 • NM1-125H, 2P, 80A : 2 cực, 80A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 80A : 3 cực, 80A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 80A : 4 cực, 80A, 50kA
 • NM1-125H, 2P, 100A : 2 cực, 100A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 100A : 3 cực, 100A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 100A : 4 cực, 100A, 50kA
 • NM1-125H, 2P, 125A : 2 cực, 125A, 50kA
 • NM1-125H, 3P, 125A : 3 cực, 125A, 50kA
 • NM1-125H, 4P, 125A : 4 cực, 125A, 50kA
Các thông tin liên quan NM1-125