NM1-630

Chint MCCB NM1-630 là MCCB của Chint dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 400A, 450A, 500A, 630A; điện áp làm việc 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rated current : 400A, 450A, 500A, 630A
 • Bảo vệ nhiệt và từ cố định / Employing a fixed thermal and fixed magnetic trip.
 • Frames made of rigid materials of engineering plastics
 • Số cực : 3P, 4P
 • Khả năng cắt / breaking capacity 35kA, 50kA, 70kA
 • Vertical/horizontal installation
 • Tương thích tiêu chuẩn / Circuit breakers and auxiliaries comply with the following international standard:
 • IEC/EN 60947-1: general rules
 • IEC/EN 60947-2: circuit breakers
 • IEC/EN 60947-4.1: contactor and motor starters
 • IEC/EN 60947-5.1: and following: control circuit devices and switching elements, automatic control components.
 • Chứng nhận / Certificates: KEMA, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, KC;
 • Certified for operation in pollution-degree ? environments as defined by IEC standard 60947 (industrial environments).
 • Temperature range from -5? to +60?
 • A complete system of add-on modules for NM1

Phương lai bán MCCB Chint NM1-630 có các mã sau đây

 • NM1-630S, 3P, 400A : 3 cực, 400A, 35kA
 • NM1-630S, 4P, 400A : 4 cực, 400A, 35kA
 • NM1-630S, 3P, 450A : 3 cực, 450A, 35kA
 • NM1-630S, 4P, 450A : 4 cực, 450A, 35kA
 • NM1-630S, 3P, 500A : 3 cực, 500A, 35kA
 • NM1-630S, 4P, 500A : 4 cực, 500A, 35kA
 • NM1-630S, 3P, 630A : 3 cực, 630A, 35kA
 • NM1-630S, 4P, 630A : 4 cực, 630A, 35kA
 • NM1-630H, 3P, 400A : 3 cực, 400A, 50kA
 • NM1-630H, 4P, 400A : 4 cực, 400A, 50kA
 • NM1-630H, 3P, 450A : 3 cực, 450A, 50kA
 • NM1-630H, 4P, 450A : 4 cực, 450A, 50kA
 • NM1-630H, 3P, 500A : 3 cực, 500A, 50kA
 • NM1-630H, 4P, 500A : 4 cực, 500A, 50kA
 • NM1-630H, 3P, 630A : 3 cực, 630A, 50kA
 • NM1-630H, 4P, 630A : 4 cực, 630A, 50kA
 • NM1-630R, 3P, 400A : 3 cực, 400A, 70kA
 • NM1-630R, 4P, 400A : 4 cực, 400A, 70kA
 • NM1-630R, 3P, 450A : 3 cực, 450A, 70kA
 • NM1-630R, 4P, 450A : 4 cực, 450A, 70kA
 • NM1-630R, 3P, 500A : 3 cực, 500A, 70kA
 • NM1-630R, 4P, 500A : 4 cực, 500A, 70kA
 • NM1-630R, 3P, 630A : 3 cực, 630A, 70kA
 • NM1-630R, 4P, 630A : 4 cực, 630A, 70kA
Các thông tin liên quan NM1-630