NM1-800

Chint MCCB NM1-800 là MCCB của Chint dòng cắt 60kA, ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A, điện áp làm việc 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-800 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-800