NM1-1250h

Chint MCCB NM1-1250 là MCCB của Chint dòng cắt 65kA, ngưỡng dòng điện 700A, 800A, 900A, 1000A, 1250A, điện áp max 800V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Các thông tin liên quan NM1-1250H