mô hình đóng nắp hộp

Mô hình đóng nắp chai, hộp tự động. Tương thích tín hiệu 24VDC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH ĐÓNG NẮP CHAI , HỘP TỰ ĐỘNG