LS

Thiết bị điện LS : VCB, ACB, MCCB, MCB, biến tần, encoder

Biến tần LS IH

Các sản phẩm biến tần LS dòng IS5- Điện áp vào 3 pha 400V- Điện áp ra 3 pha 400V

Biến tần LS IG5A

Các sản phẩm biến tần LS dòng IG5A- Điện áp vào 3 pha 400V- Điện áp ra 3 pha 400V

Biến tần LS IH

Các sản phẩm biến tần LS dòng IS5- Điện áp vào 3 pha 220V- Điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần LS IG5

Các sản phẩm biến tần LS dòng IG5A- Điện áp vào 3 pha 220V- Điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần LS IH

Các sản phẩm biến tần LS dòng IH- Điện áp vào 3 pha 220V- Điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần LS IC5

Các sản phẩm biến tần LS dòng IC5. Điện áp vào 1 pha 220V, điện áp ra 3 pha 220V, dãy công suất từ 0.4 đến 2.2kW