Protek

Thiết bị đo kiểm Protek : máy hiện sóng, máy phân tích phổ, máy phát chức năng

Hanheld DSO Protek s2405

Handheld DSO Protek s2405 : Dual channel, 50Ms/S Sampling rate, 50m/Div Vertical sensitivity, USB port with software and USB cable

Protek 6502A

Protek 6502A Analog Oscilloscope : 20Mhz, Alt-Mag sweep for simultaneous display of main and X5 magnified trace, 1mV/Div Vertical sensitivity, replacement for discontinued Protek 6502.

Hanheld Digital Oscilloscope Protek s2505

Handheld Digital Oscilosscope Protek s2505 : Dual channel, DC to 5MHz bandwidth Oscilloscope, Data logging to 17,000 points, 50 Ms/S sampling rate Single channel and 25 Ms/S Dual channel, 10 MHz Frequency counter.

máy hiện sóng kết nối usb

DSO Digital Storage Oscilloscope Protek DSO-2090 usb pc based: Dãy sản phẩm máy hiện sóng số dựa trên nền máy vi tính cá nhân (PC based) là dãy sản phẩm rất độc đáo của protek. Tần suất lấy mẫu đạt từ 100 - 500 MS/s. Băng thông 40MHz đến 200MHz

Hanheld Protek 860FC

Handheld Oscilosscope Protek 860FC : 60MHz Analog bandwidth, Up to 200Ms/S sampling rates (100Ms/S Dual channel), High Resolution 3.8". 320 x 240 Pixel Color LCD, 125Kb record length for each channel, Real Time Data logger.