prova-11

PROVA 700 là Đồng hồ dùng để đo điện trở nhò hàng milli-Ohm, độ phân giải 1μΩ, độ chính sai số 0.05%.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Manual Range:
Range Resolution Accuracy

5A

1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ

1 uΩ ±0.25%+25 uΩ
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ
10 uΩ
±0.25%+250 uΩ
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ
10 uΩ
±0.25%+250 uΩ
1A 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ 10 uΩ ±0.25%+250 uΩ
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ 10 uΩ ±0.25%+250 uΩ
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ 10 uΩ ±0.25%+250 uΩ
100 mA 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω 100 uΩ ±0.25%+2.5 mΩ
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω 100 uΩ ±0.25%+2.5 mΩ
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω 100 uΩ ±0.25%+2.5 mΩ
10 mA 0.400 Ω ~ 4.000 Ω 1 mΩ ±0.25%+25 mΩ
1.500 Ω ~ 16.000 Ω 1 mΩ ±0.25%+25 mΩ
5.000 Ω ~ 60.000 Ω 1 mΩ ±0.25%+25 mΩ
1 mA 4.00 Ω ~ 40.00 Ω 10 mΩ ±0.25%+250 mΩ
15.00 Ω ~ 160.00 Ω 10 mΩ ±0.25%+250 mΩ
50.00 Ω ~ 600.00 Ω 10 mΩ ±0.25%+500 mΩ
100 uA 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ 100 mΩ ±0.75%+3 Ω
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ 100 mΩ ±0.75%+3 Ω
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ 100 mΩ ±0.75%+3 Ω
Auto Range:
Range Resolution Accuracy

5A

1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ

1 uΩ

±0.25%+25 uΩ

8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ

10 uΩ

±0.25%+250 uΩ

1A

4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ

10 uΩ

±0.25%+250 uΩ

100 mA

0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω

100 uΩ

±0.25%+2.5 mΩ

10 mA

0.400 Ω ~ 60.000 Ω

1 mΩ

±0.25%+25 mΩ

1 mA

4.00 Ω ~ 600.00 Ω

10 mΩ

±0.25%+250 mΩ

100 uA

0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ

100 mΩ

±0.75%+3 Ω


Battery Type:

Rechargeable, 2700mAh (1.2V) x 8

Battery Recharging Time:

10 hours

AD Adaptor:

12V DC 2A

LCD Display:

4 5/6 Digit LCD + Backlight

Dimension:

257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm

Weight:

v1160g / 40.0oz (Batteries included)

Operation Environment:

-10℃ ~ 50℃, 85% RH

Storage Environment:

-20℃ ~ 60℃, 75% RH

Accessories:

Users manual x 1
RS232C (to USB Bridge) Cable x 1
Rechargeable batteries x 8
AC adaptor x 1
Software CD x 1
Software Manual x 1
Kelvin Clips x 1 set