lcr meter

Pintek LCR-900 : LCR meter hiển thị 2 LCD, tần số 100Hz to 100KHz, độ chính xác 0.3%, điện áp đo cố định 0.6V .


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Pintek
Bảng giá Pintek