electronic load

Pintek EL-820P : Programable Electronic 1V~63V, 10mA~15A, 200W, chế độ ổn áp, ổn dòng...


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Pintek
Bảng giá Pintek