current probe

Pintek PA-655 : Cảm biến dòng điện AC/DC đến 50A, băng tần 500kHz, 20mV/A, 200mV/A, độ phân giải >5mA, dùng nối vào máy hiện sóng.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Pintek
Bảng giá Pintek