Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-350 : Máy hiện sóng 2 kênh, 40MHz