Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-3032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 3 led 7 đoạn