omron h3dkz-f

H3DKZ-F là Timer loại on / off (flicker) với thời gian on và thời gian off có thể chỉnh độc lập với khoảng cực rộng.
Ứng dụng

Tài liệu : Omron H3DKZ