PLC CPM1A

Bộ lập trình (progamable logic control) CPM1A của Omron
Model thông dụng
CPM1A-20CDR-A-V1 Loại 20 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM1A-30CDR-A-V1 Loại 30 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM1A-40CDR-A-V1 Loại 40 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.