biến tần Omron 3g3mx

Biến tần omron 3G3MX, dãy công suất thấp từ 0.4 đến 7.5KW, tần số ngõ ra từ 0.1Hz đến 400Hz, tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID.

 

Biến tần ( khởi động mềm, inverter) OMRON 3G3MXPhương lai bán các biến tần Omron 3G3MX sau

Biến tần Omron 3G3MX - ngõ vào điện áp 3 pha 400V, ngõ ra điện áp 3 pha 400V

3G3MX-A2004

Công suất 0.4Kw- 1/2Hp

3G3MX-A2007

Công suất 0.7Kw- 1.0Hp

3G3MX-A 2015

Công suất 1.5Kw-2.0Hp

3G3MX-A 2022

Công suất 2.2Kw-3.0Hp

3G3MX-A 2037

Công suất 3.7Kw-5.0HpBiến tần Omron 3G3MX - ngõ vào điện áp 1 pha hoặc 3 pha 200V, ngõ ra điện áp 3 pha 400V

3G3MX-A 4007

Công suất 0.7Kw-1.0Hp

3G3MX-A 4015

Công suất 1.5Kw-2.0Hp

3G3MX-A 4022

Công suất 2.2Kw-3.0Hp

3G3MX-A 4037

Công suất 3.7Kw-5.0Hp

3G3MV-A 4037

Cộng suất 3.7Kw-5.0Hp

3G3MX-A 4055

Công suất 5.5Kw-7.5Hp