Mạng điện TT là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T,I,N,C,S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

  • T : Ter re (te) chỉ việc nối trực tiếp xuống đất
  • I : Isulation cách ly
  • N : Neutral dây trung tính
  • C : Combine kết hợp
  • S : Separate phân biệt, cách ly

Sơ đồ mạng điện trung tính trực tiếp nối đất (TT)

sơ đồ mạng điện TT


Từ sơ đồ ta nhận thấy, cần phải nối đất ở trạm cấp nguồn và ở tải tiêu thụ.

Sơ đồ mạng điện TT khi có nhiều tải tiêu thụ

Ưu, nhược điểm của sơ đồ TT

mạng điện TT


  • Là mạng điện đơn giản trong thiết kế và lắp đặt
  • Thường dùng cho mạng phân phối hạ thế
  • Có thể lắp đặt thiết bị chống dòng rò RCD
  • Sự cố chạm đất 1 pha sẽ trở thành sự cố ngắn mạch 1 pha. Thiết bị bảo vệ quá dòng và dòng rò đều tác động
Vui lòng xem thêm :