Trong quá trình sử dụng tụ bù, cần kiểm tra, đánh giá chất lượng của tụ, Có thể kiểm tra bằng ampe kìm, đồng hồ đo điện dung hoặc VOM

Công việc đánh giá này nhằm mục đích lên kế hoạch bảo trì, thay thế các tụ bù đã kém chất lượng, không phát huy hiệu quả

Kiểm tra tụ bù bằng đồng hồ đo điện dung

Đặc trưng của tụ là điện dung, do vậy ta có thể dùng đồng hồ đo điện dung để kiểm tra xem tụ còn tốt hay không, còn sử dụng được hay cần phải thay thế. Đây là cách đo chính xác nhất. Điều kiện để thực hiện phép đo này là tụ phải đang không tải, đã được xả hết. Ta có thể dùng đồng hồ Fluke 179, Kyoritsu 1011, Kyoritsu 1012 hoặc tương đương để đo dung lượng tụ.

đồng hồ đo điện dung

Kiểm tra tụ bù bằng ampe kềm

Chúng ta có thể kiểm tra tụ gián tiếp bằng cách đo dòng điện lúc tụ vận hành. Đây là cách đo gián tiếp khá chính xác và dễ thực hiện. Điều kiện để phép đo có độ tin cậy cao là đo lúc điện áp trong phạm vi cho phép. Từ dòng điện vận hành, chúng ta so sánh với dòng điện định mức để đánh giá chất lượng tụ. Thông thường, khi tụ sử dụng lâu ngày, dòng điện này bị giảm xuống dần.

Vui lòng xem thêm:Người viết :