Hướng dẫn trực quan kèm hình vẽ sơ đồ đấu dây công tơ điện 3 pha gián tiếp 11 đầu dây, sử dụng 3 biến dòng

Phân tích các đầu ra của công tơ 3 pha gián tiếp

Công tơ điện 3 pha gián tiếp thường có 11 đầu ra dây, và được ký hiệu từ 1 đến 11 theo thứ tự từ trái sang phải như hình vẽ dưới đây:

các đầu ra của công tơ 3 pha gián tiếp

Trên sơ đồ này ta chia 11 chân làm 4 nhóm tín hiệu như sau:

 1. Nhóm pha A : bao gồm tín hiệu điện áp pha A (đầu số 2) và tín hiệu dòng pha A (đầu số 1 và đầu số 3)
 2. Nhóm pha B : bao gồm tín hiệu điện áp pha B (đầu số 5) và tín hiệu dòng pha A (đầu số 4 và đầu số 6 )
 3. Nhóm pha C : bao gồm tín hiệu điện áp pha C (đầu số 8) và tín hiệu dòng pha A (đầu số 7 và đầu số 9)
 4. Nhóm Trung tính (N) : bao gồm tín hiệu điện áp trung tính (đầu số 10 và 11 đã được nối với nhau)

Sơ đồ nối dây công tơ 3 pha gián tiếp

sơ đồ đấu dây công tơ 3 pha gián tiếp

Khi tiến hành nối dây ta cần lưu ý những đều sau đây:

 • Ngõ ra thứ cấp biến dòng đo lường pha A thì nối vào tín hiệu dòng pha A, có ký hiệu đầu (k) và cuối (l), không được lẫn lộn.
 • Khi luồn dây qua lỗ biến dòng cần phải đúng chiều K qua L, không được lẫn lộn.
 • Tín hiệu áp của pha nào phải nối đúng vào pha đó
 • Tín hiệu nối phải đảm bảo bền vững
 • Nếu có sai sót trong 4 lưu ý kể trên sẽ dẫn đến sai số của phép đo rất lớn



Chúc bạn nối dây công tơ điện 3 pha thành công!!!



Xem

     thêm :


Hướng dẫn cách đọc chỉ số công tơ điện 3 pha
Kiểm tra tương đối độ chính xác của đồng hồ điện



Người viết :