TP. Hồ Chí Minh Gần 900.000 hộ dân tiết kiệm điện


Theo baocongthuong.com.vn - 13/06/2011
TP. Hồ Chí Minh Gần 900.000 hộ dân tiết kiệm điện

Qua hai tháng triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện, toàn TP.HCM đã có 889.552 hộ có mức tiêu thụ điện giảm. Trong đó, khoảng hơn 208.400 hộ tiết kiệm điện dưới 5% so với năm ngoái, gần 129.300 hộ tiết kiệm từ 5 đến 10%, gần 561.900 hộ tiết kiệm trên 10%.

CôngThương - Chương trình đã nâng cao ý thức, tạo thành thói quen trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ở mỗi hộ gia đình.

Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, nếu một hộ dân giảm 1 KWh điện một ngày, mỗi năm thành phố sẽ tiết kiệm được 620,5 triệu KWh điện, tương ứng với 770,6 tỷ đồng.

"Trong tháng 5, lượng điện tiêu thụ của thành phố trung bình mỗi ngày là 45,3 triệu KWh. Chúng tôi không cắt điện trong tháng 6 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương" - ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực TP.HCM khẳng định.