Cấp điện phục vụ huyện đảo Lý Sơn


Theo icon.evn.com.vn - 02/06/2011
Cấp điện phục vụ huyện đảo Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi có diện tích 14 km2 với hơn 20.000 dân sinh sống, gồm 3 xã An Vĩnh, An Hải và An Bình. Huyện đảo bắt đầu được cấp điện bằng nguồn Diesel từ năm 2009, lúc ban đầu do địa phương trực tiếp quản lý; từ đầu năm 2002, nhà máy được bàn giao cho ngành điện. Tổng công ty Điện lực miền Trung - bấy giờ là Công ty Điện lực 3 – đã giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp nhận, quản lý vận hành nhà máy để cung cấp điện cho nhân dân tại huyện đảo.

Điện lực Lý Sơn thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, được thành lập và từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo điện góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện đảo. Trong thời gian qua Nhà máy diesel từng bước được nâng cấp, hiện đã đạt công suẩt 1.100 kW; tuy nhiên, cũng mới đủ để cấp cho 2 xã An Hải và An Vĩnh với chế độ cấp 6 giờ mỗi ngày, để nâng cao khả năng dự phòng và công suất phát điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiến hành lắp đặt thêm 02 tổ máy, nâng công suất lên 2.200 kW, việc lắp đặt đang được khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 và đưa vào vận hành trong tháng 7 năm 2011.

Ông: Lê Thanh Tùng , Giám đốc Điện lực Lý Sơn, Công ty điện lực Quảng Ngãi cho biết: “ Trong thời gian qua, Điện lực Lý Sơn có thiếu nguồn điện; trước tình hình đó, Tổng Công ty Điệnlực Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Điện lực Lý Sơn lắp đặt 2 bộ máy SKODA 688 kW, tập thể điệnlực Lý Sơn sẽ nỗ lực vượt khó hoàn thành công trình nhanh nhất để đưa 2 bộ máy vào vận hành, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trên quần đảo”.

Cấp điện cho Lý Sơn, Tổng công ty Điện lực miền Trung hằng năm phải bù lỗ trên 10 tỷ đồng do chênh lệch giữa giá nhiên liệu và giá bán điện. Tuy nhiên, nhận thức được ý nghĩa chính trị quan trọng trong công tác cấp điện phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng hải đảo và biên giới trên biển của Tổ quốc.

Ông Trần Bút - chủ tịch UBND xã An vĩnh, huyện Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi được thành lập đảo Lý Sơn, nói chung Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư nhà máy điện Diesel cải tạo nguồn cũng như lưới điện để phục vụ cho bà con nhân dân tại huyện đảo đảm bảo; do điều kiện nhu cầu thiết yếu cho nên Điện lực chỉ phục vụ ánh sáng cho nhân dân từ 05h00 chiều đến 11h00 khuya; hiện nay, ngưqời dân tại huyện đảo rất mong muốn Công ty Điện lực cần quan tâm hơn nữa để có nguồn điện thắp sáng 24/24 nhằm phát triển, đảm bảo về kinh tế, xã hội địa phương và an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho bà con nhân dân có nhu cầu nguồn điện ánh sáng trong sinh hoạt và sản xuất sau này”.

Ông Trương Văn Tiễn, người dân xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cảm nghỉ: “Tôi là người dân Lý Sơn vô cùng chân thành cảm ơn ngành điện đã giúp cho người dân chúng tôi có một ánh sáng, nay tôi mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để chúng tôi có điện thường xuyên sinh hoạt ”.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tại huyện đảo Lý Sơn, Tổng công ty Điện lực miền Trung luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao khả năng cấp điện góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội huyện đảo, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự quan tâm đặc biệt đến đời sống xã hội và an ninh biển đảo./.